Czapury

Czapury

Filia w Czapurach: Beata Tomczak


Wieś sołecka, (2039 mieszkańców - stan na 31.12.2014 r.), położona na prawym brzegu Warty, ok. 9 km na północny wschód od Mosiny. Najstarszą wzmiankę o Czapurach zawiera dokument z 1386 r. – były wówczas własnością szlachecką. Od poł. XV wieku do rozbiorów miejscowość była własnością klasztorną. W XVI w. wieś opustoszała. W roku 1745 założono na jej terenie osadę olenderską.

Filia w Czapurach – działa od lipca 2010 r. przeniesiona z miejscowości Wiórek, (12 000 woluminów księgozbioru), powstała w 1964 r., mieści się w budynku świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej – ul. Poznańska 78. 

Biblioteka prowadzi zajęcia z młodzieżą, dyskusje nad książką i lekcje biblioteczne.

Lokalizacja

Niektóre nowości w zbiorach