Deklaracja dostępności Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie

Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zofia Staniszewska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 61 8 132 332

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Karolina Talarczyk-Wieczorek - Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej
 • Adres: ul. Dworcowa 4, Mosina
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 61 8 132 332

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie

ul. Dworcowa 4 jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi:

 • Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków.
 • Jedna sala biblioteczna wraz z księgozbiorem, tzw. sala młodzieżowa, oraz gabinet dyrektora i księgowej znajdują się na wyższym poziomie, brak windy.
 • Przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta nie jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia w Czapurach

ul. Poznańska 78 jest częściowo przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi:

 • Na wejściu do budynku znajduje się podjazd, co umożliwia wjazd  dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich.
 • Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami dostępna.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia w Daszewicach

ul. Szkolna 16 jest nieprzystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

 • Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia w Rogalinku

ul. Poznańska 19 jest częściowo przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami:

 • Podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Krosinku

ul. Wiejska 49 jest nieprzystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

 • Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Pecnej

ul. Główna 50 jest częściowo przystosowana  do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

 • Wejście do biblioteki znajduje się na poziomie gruntu, nie ma potrzeby pokonywania schodów.
 • Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Niektóre nowości w zbiorach