Informacje praktyczne

 • Z Biblioteki mogą korzystać osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Mosina.
 • Wydanie karty czytelnika jest bezpłatne.
 • Wydanie duplikatu zagubionej karty czytelnika kosztuje 3 zł.
 • W czasie rejestracji zakładane jest konto, które upoważnia czytelnika do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Bibliotece i jej wszystkich Filiach.
 • Za czytelników niepełnoletnich odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 • Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 10 książek lub innych materiałów bibliotecznych (licząc łącznie Bibliotekę i Filie), w uzasadnionych przypadkach liczba może być zwiększona.
 • Korzystając ze zdalnego dostępu do konta, czytelnik może rezerwować książki, zamawiać aktualnie wypożyczone pozycje, sprawdzać termin zwrotu, usuwać złożone zamówienia, przeglądać historię wypożyczonych materiałów i uzyskać informacje o książkach zarezerwowanych dla siebie.
 • Wypożyczenia dokonuje się na okres nie dłuższy niż 35 dni. Nowości i lektury szkolne na okres 14 dni.
 • Biblioteka może prolongować książki, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
 • Czytelnik ma dwukrotną możliwość, logując się do katalogu on-line Biblioteki, samodzielnej prolongaty na 7 dni (razem 14 dni) wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongata jest możliwa przed upływem terminu zwrotu.
 • Zarezerwowane materiały o statusie „do odbioru” czytelnik powinien odebrać w terminie 7 dni.
 • W przypadku przetrzymania materiałów Biblioteka nalicza karę w wysokości 50 groszy tygodniowo za każdą książkę. Naliczone opłaty mogą być anulowane w uzasadnionych wypadkach wyłącznie na pisemną prośbę do Dyrektora Biblioteki.
 • Użytkownik nie ma prawa podłączać własnych urządzeń przenośnych, np. pendrive’a, do komputerów bibliotecznych.

Niektóre nowości w zbiorach