Biblioteka dzisiaj

Mosińska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury działającą w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 

Siedzibą Biblioteki jest budynek Mosińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Dworcowej 4 w Mosinie. Biblioteka wraz z pięcioma filami wiejskimi swoją działalnością obejmuje teren całej gminy. Od pierwszych lat swojego istnienia zajmuje ważne miejsce w życiu kulturalnym i oświatowym Mosiny. Gromadzi i udostępnia księgozbiór, prowadzi lekcje biblioteczne, wystawy, imprezy o charakterze literacko-muzycznym, współpracuje z placówkami kulturalnymi i oświatowymi wszystkich szczebli na terenie miasta i gminy, jest szeroko otwarta dla wszystkich grup społecznych. Przy bibliotece działa m.in. Dyskusyjny Klub Książki, raz w roku odbywa się gminne "Dyktando dla leworęcznych".

Biblioteka stała się ważnym centrum informacyjnym, zwłaszcza w zakresie informacji regionalnej. Usługi biblioteczne nieustannie dostosowujemy do konkretnych potrzeb czytelników. Staramy się, aby biblioteka w lokalnej społeczności mogła istnieć jako instytucja z jednej strony mająca tradycyjny i bezpośredni kontakt z czytelnikami, z drugiej zaś jako placówka dysponująca najnowszymi osiągnięciami techniki.

Naszą ambicją jest, aby biblioteka była instytucją łatwo dostępną dla każdego czytelnika i równocześnie mogła zawsze odpowiadać na konkretne potrzeby środowiska, w którym działa.

"Istnieć, to znaczy być widzialnym" - uświadomienie sobie wagi tego stwierdzenia sprzyja ciągłemu rozwojowi i doskonaleniu i tym samym osiąganiu sukcesu w środowisku.

Obecnie ze zbiorów biblioteki korzysta 16 % społeczeństwa. Zapraszamy!

Niektóre nowości w zbiorach

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony